Loading...
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Поддръжка на зелени площи

Затревяване (възможност за изграждане на градина от различни цветя и растения);
Косене на затревени площи веднъж месечно;
Поливане на зелените площи или изграждане на автоматизирано напояване;
Пръскане против вредители.