Loading...
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи, абонаментен сервиз

Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на такъв.

Най-общо казано Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните компоненти:
Пожароизвестителен панел;
Пожароизвестителни датчици (или детекроти) /оптично димни, топлинни максимални, топлинни диференциални, лъчеви, пламъчни, комбинирани/ - подават информация към пожароизвестителния панел;
Ръчни пожароизвестители - подават информация към пожароизвестителния панел;
Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел;
Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния панел /Вижте горе/;
Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите на ПИИ – използва се трудно-горим (пожароустойчив) кабел, червен на цвят;
Акумулаторни Батерии /които да осигурят работа на системата при липса на електричество/.

Системите за пожароизвестяване биват:
Конвенционални
Адресируеми
Конвенционалните системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират неговото място. Точно затова са подходящи за по-малки обекти, при които зоната може да бъде обходена бързо и пожарът да бъдат открит.
Адресируемите системи локализират точното място на възникване на пожара.

Ние ще направим избора Ви лесен! Просто ни се обадете и ние ще изготвим проект на система за пожароизвестяване на Вашия обект. След което ще Ви предложим най-доброто техническо обезпечаване.
За Вас остава да вършите по-важните за Вас дела и да оставите на нас професионалистите да си свършим добре работата.